Opublikowano dnia 30 października 2011Brak odpowiedzi
Kategorie archiwalne dokumentów

Praktycznie wszystkie państwowe i niepaństwowe jednostki organizacyjne są zobowiązane ustawowo do zapewnienia należytych warunków przechowywania dokumentów, czyli przechowywania materiałów archiwalnych, powstałych w wyniku ich działalności.

Oznaczanie kategorii archiwalnych dokumentacji dzieli się na:

  • dokumentację archiwalną kategorii “A”, czyli kategoria archiwalna dokumentacji stanowiąca materiały posiadające trwałą wartość historyczną, które winny zostać przekazane do archiwum państwowego na wieczyste składowanie,
  • dokumentację niearchiwalną o długim okresie przechowywania (kat. B – 50 i Be – 25),
  • dokumentację niearchiwalną o czasowej wartości praktycznej (kat. B-10, B-5).

Przed przekazanie akt do archiwum pracownik biurowy przegląda je i porządkuje, wykonując kilka czynności:

  • usuwa akt kategorii Bc,
  • usuwa zbędne egzemplarze (ew. brudnopisów) pism,
  • układa chronologicznie pisma zaliczone do akt jednej sprawy, poczynając od pisma rozpoczynającego sprawę,
  • wkłada do teczek spisu spraw,
  • opisuje teczki na zewnętrznej stronie okładki.
Komentarze